Hjemmeblodtryksmåling

Der findes mange links til hjemmeblodtryksmålingsskemaer på nettet. f.eks. nedenstående

https://www.frederiksberghospital.dk/afdelinger-og-klinikker/klinisk-fysiologisk-nuklearmedicinsk-afdeling/for-sundhedsfaglige/Sider/Hjemmeblodtryksmaalingskema.aspx

Vejledning til hjemmeblodtryksmåling:
Målingerne foretages i siddende stilling efter at have siddet stille i 5 minutter.
Undlad at sidde med benene over kors.
Der måles 3 gange før morgenmaden og 3 gange før aftensmaden.
Målingerne gentages i 5 på hinanden følgende dage.
Gennemsnittet beregnes.
Den anvendte blodtryksmåler medbringes ved den efterfølgende vurdering hos lægen.